אנשים אמיתיים, תוצאות אמיתיות

תמונת עדות

רגל צ'יאן

תמונת עדות

רגל TIFF

תמונת עדות

רגל אלקסיס

תמונת עדות

ATIYEH ARM

תמונת עדות

זרוע ניתוח

תמונת עדות

רגל NAYANA